Paket Arıtma Tesisi

paket arıtma tesisi
paket arıtma tesisi

Paket Arıtma Tesisi Sistemleri

Kanalizasyon alt yapı sistemi bulunmayan ve atık suların alıcı ortam olarak arazi, yeşil alan dere ve deniz gibi ortama yerlere deşarj etmek zorunda kalan işlemeler Paket Arıtma Tesisi yaparak Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen alıcı ortam standartlarının sağlanması amacı ile işletilmesi kolay olan Paket Arıtma Tesisi yapmaktadır.

Paket Arıtma Üniteleri Genel Olarak  ;

  • Yazlık Site ve Tatil Köylerinde
  • Fabrika ve Sanayi Tesislerinde
  • Konut ve Toplu Konutlarda
  • Okul, Hastane ve Askeri Tesislerde
  • Şantiye gibi geçici alanlarda
  • Belde ve Belediyeler

gibi bir çok alanda atık suların arıtılması amacı ile kullanılmaktadır. Değişken boyutlara sahip, betonarme veya çelik tank şeklinde imal edilen paket atık su arıtma sistemleri, evsel nitelikli atık suların arıtımı için en uygun ve pratik çözümlerdir.

paket arıtma imalatı
paket arıtma imalatı

Çevre dostu projeler ile uygun yer seçimi ve dizayn alternatifleri ile paket arıtma üniteleri proje, imalat ve montaj çalışmaları anahtar teslim olarak yapılmaktadır.

Damla Arıtma ve Çevre Teknolojileri, doğal kaynakların korunması, gelecek nesillere aktarılması konusunda  üzerine düşen çevre yatırımları ile ilgili çalışmaları ve anahtar teslimi çözüm önerilerini, geçmişte olduğu gibi gelecekte de en iyi şekilde yerine getirmeyi hedeflemektedir.

paket arıtma tesisi sistemleri
paket arıtma tesisi sistemleri

Damla Arıtma ve Çevre Teknolojileri ; T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Firmamız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 20/11/2018 tarih ve 53177711-010.06.02-213601 sayılı Atıksu Arıtma /Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı genelgesinde belirtilen proje hazırlama kriterlerini sağlamaktadır. “Atıksu Arıtma / Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı” genelgesi uyarınca, Ek-1 ve Ek-2 kapsamındaki tüm kurum, kuruluş ve işletmelere Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri onaylı “Atıksu Arıtma Tesisi Projesi” yapma yeterliliğine sahiptir.