Proje ve Danışmanlık Hizmetleri

proje ve danışmanlık hizmetleri
proje ve danışmanlık hizmetleri

Damla Arıtma ve Çevre Teknolojileri, doğal kaynakların korunması, gelecek nesillere aktarılması konusunda  üzerine düşen çevre yatırımları ile ilgili  proje ve danışmanlık ve  çözüm önerilerini, geçmişte olduğu gibi gelecekte de en iyi şekilde yerine getirmeyi hedeflemektedir.

Damla Arıtma ve Çevre Teknolojileri ; T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Firmamız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 20/11/2018 tarih ve 53177711-010.06.02-213601 sayılı Atıksu Arıtma /Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı genelgesinde belirtilen proje hazırlama kriterlerini sağlamaktadır. Ek-1 ve Ek-2 kapsamındaki tüm kurum, kuruluş ve işletmelere Bakanlık ve İl Çevre Şehircilik Müdürlükleri onaylı “Atıksu Arıtma Tesisi Projesi” yapma yeterliliğine sahiptir.

izsu proje danışmanlık
izsu proje danışmanlık
danışmanlık hizmeti
danışmanlık hizmeti

Atıksu Arıtma Tesisi ve İçme Suyu Arıtma tesislerinde projelendirme, rehabilitasyon ve arıtma tesisi işletmesi konularında uzman kadrosu ile arıtılabilirlik çalışması yapmaktadır.