Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi

atıksu arıtma tesisi izmir
atıksu arıtma tesisi izmir

Damla Arıtma ve Çevre Teknolojileri özellikle fabrikalardan ve kirletici niteliği yüksek atıksu oluşturan Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesislerinin  projelendirilmesi, tesislerin inşaatlarının yapılması, mekanik ekipmanların imalatının yapılması, temin edilmesi ve montajının yapılması, tesislerin montajlarının yapılmasını müteakip tesislerin işletmeye alınması, gerekli çevre izinlerinin alınması konusunda hizmet vermektedir.

 • Projelendirme
 • İnşaat
 • Montaj
 • Mekanik Ekipman İmalatı
 • Elektrifikasyon ve Otomasyonu
 • Tesis İşletmeye alma

Özellikle Endüstriyel adını vermiş olduğumuz çeşitli kirleticilerden oluşan atıksuların arıtılması titiz bir çalışma ve uzman bir ekip tarafından yapılması gerekmektedir. Yanlış projelendirme, yanlış ekipman seçimi ve işletme zorlukları, yüksek enerji maliyetleri, uzman personel ihtiyacı gibi birçok nedenlerden dolayı tesis çalıştırılamaz hale gelmiş, yatırımlar boşa gitmiş ve bunun sebep olduğu kirlilikler doğal ortamın kirlenmesine ve yok olmasına neden olmuştur .

İşletmelerde oluşan atık suyun iyi analize edilmesi ve tesislerde kullanılan teknolojilerin takip edilmesi gerekmektedir. Buna bağlı olarak oluşan atık suyun ilk olarak arıtılabilirlinin analiz edilmesi gerekmektedir. İşletmelerin kapasite artışları da düşünülerek tesislerin doğru şekilde dizayn edilmesi gerekmektedir.

atıksu arıtma
atıksu arıtma

Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri

 • Tekstil Fabrika Atıksuları
 • Kağıt Fabrikası Atıksuları
 • Galvaniz ve Kaplama Endüstrileri
 • Yağ Fabrika Atıksuları
 • Boya Fabrikaları Atıksuları
 • Petrokimya Endüstrisi Atıksuları
 • Et Entegre İşleme Tesisleri
 • Deri Endüstri Atıksuları
 • Plasitik Geri Dönüşüm Tesisleri Atıksuları
 • Mezbaha Atıksuları
 • Gıda Ürünleri Hazırlama ve İşleme Ürünleri Atık Su Arıtma Tesisleri
 • Mermer Fabrikaları
 • Organize Sanayi Atıksu Arıtma Tesisleri
 • Liman İşletmeleri Atıksu Arıtma Tesisleri
atıksu arıtma tesisi izmir
atıksu arıtma tesisi izmir

Firmamız 1998 yılından beri faaliyet göstermekte olup uzman mühendis kadrosu ile birçok Endüstriyel tesisin projelendirilmesi, yapımı ve işletilmesinde konularında faaliyet göstermektedir.