Blog

Atıksu arıtma ve çevre teknolojileri ile ilgili bilgilendirici ve güncel bilgilerin paylaşıldığı blog sayfasıdır.

jar testi

Atıksu’da Jar Testi ve Arıtılabilirlik Çalışması

Suyun içerisinde askıda veya çözünmüş halde bulunan , suda bulanıklığa ve kirliliğe neden olan kirleticilerin sudan ayrılması amacı ile...
atıksu arıtma tesisi fizibilite raporu

Atıksu Arıtma Tesisi Fizibilite Raporu Hazırlanması

Türkiye' de 1960 yılında başlayan planlı kalkınma döneminde sanayi "lokomotif sektör" olduğu saptanmış ve ekonomik dengenin kurulması, ekonomik ve...
biyolojik arıtma tesisi

Biyolojik Arıtma

İnsanların temel yaşam kaynağı olan su yaşadığımız gezegenin büyük bölümünü oluşturur. Her ne kadar dünyanın dörtte üçünü oluştursa da...
evsel atıksu arıtma tesisleri

Evsel ve Endüstriyel Atık Su

Evde, tarımsal faaliyetlerde, endüstriyel kuruluşlarda ve başka farklı alanlarda kullanılarak kirletilmiş, içeriği değişmiş, içeriğindeki özelliklerin bir kısmı ya da...
atık su çevreye etkileri

Atık Su ve Çevreye Etkileri

Tarımsal alanda evlerde ve endüstriyel alanda kullanılalar kirletilmiş sular atık su olarak tanımlanabilir. Atık su sadece evsel tarımsal ya...
atıksu arıtma amacı nedir

Atık Su Artımanın Amacı Nedir

Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmakta ve bunun doğal bir sonucu olarak da yerleşim yeri olarak...
fırça aerator havalandırıcı

Fırça Aeratör Havalandırıcı

Biyolojik arıtma sistemlerinin temelini havalandırma havuzları oluşturmaktadır. Havalandırma havuzlarında yüksek arıtma verimi elde etmek için homojen bir ortam ve...
biyolojik yöntemler ile su arıtma

Biyolojik Yöntemler ile Arıtma

Biyolojik Arıtma: Biyolojik arıtmanın temelini biyolojik canlılar olan mikroorganizmalar oluşturmaktadır. Mikroorganizmalar gerekli şartların oluşması durumunda yani besin ve oksijen ihtiyaçları...
çökeltim havuzu

Çökeltim Havuzu ve Gezer Köprü Sıyırıcıları

Çökeltim; atık sularda bulunan organik veya inorganik yapıdaki askıda kalan veya suyun akışı ile hareketli halde olan maddelerin büyük...
kum ve yağ tutucu ünitesi

Kum ve Yağ Tutucu Sistemleri

Gıda üretimi yapan işletmeler, süt, süt ürünleri, yağ fabrikaları, araç bakımı yapılan tamirhaneler, mayonez, hazır gıda, meze ve yemekhane...
Call Now ButtonHemen Ara