Gri Su Arıtımı

gri su aritma sistemi

Konutlardan ve okul, hastane gibi küçük işletmelerden kaynaklanan, insanların günlük yaşam faaliyetlerindeki ihtiyaç ve kullanımları nedeniyle oluşan atık sular evsel atık sular olarak tanımlanmaktadır. Evsel atık sular gri su ve siyah su olmak üzere iki akımda değerlendirilmektedir. Genellikle duştan, banyodan, lavabodan, çamaşır ve bulaşık makinelerinden gelen sular gri su olarak tanımlanırken geriye kalan tuvalet suları ise siyah su olarak tanımlanmaktadır. Gri sular az kirli gri su ve çok kirli gri sular olarak iki ayrı şekilde değerlendirilebilmektedir. Az kirli gri sular duş, banyon ve lavabodan gelen atık suları, çok kirli gri sular ise mutfak ve çamaşır makinesinden gelen atık suları içermektedir. Gri su %75’lik pay ile hacimsel olarak evsel atık suyun en büyük yüzdesini oluşturmaktadır Gri Suyun Kaynağına Göre Oluşan Kirletici Maddeler ;

Çamaşır Makinesi Askıda katı madde, organik madde, yağ ve gres, tuzluluk, sodyum, nitrat, fosfor(deterjandan), çamaşır suyu, pH .Bulaşık Makinesi Askıda katı madde, organik madde, yağ ve gres, artan tuzluluk, pH, bakteri ve deterjan Küvet-Duş Bakteri, saç, askıda katı madde, organik madde, yağ ve gres, sabun, şampuan kalıntıları Lavabo (Mutfak dâhil) Bakteri, askıda katı madde, organik madde, yağ ve gres, sabun, şampuan kalıntıları

Gri Su Arıtma Yöntemleri ;

gri su arıtımı
gri su arıtımı

Öncelikli olarak tesisattan gelebilecek saç ve daha büyük partiküllerin reaktörlere girmeden önce tutulması amacı ile bir kıl tutucu ızgara kullanılmaktadır. Belirlenecek kapasiteye uygun olacak şekilde biyolojik reaktör yapılacak ve ardından  membran reaktör ile gri su elde edilecektir.