Kimyasal Arıtma Sistemleri

kimyasal arıtma sistemleri
kimyasal arıtma sistemleri

Kimyasal arıtma sistemleri; suda çözünmüş veya askıda bulunan maddelerin fiziksel durumunu değiştirerek, çökelmelerini sağlamak üzere uygulanan arıtma prosesleridir. Kimyasal arıtma işleminde, uygun pH değerinde atıksuya kimyasal maddeler (koagülant, polielektrolit vb.) ilave edilmesi sonucu, çöktürülmek istenen maddeler çökeltilerek çamur halinde sudan ayrılır.

Nötralizasyon: Asidik ve bazik karakterdeki atık suların, uygun pH değerinin ayarlanması amacı ile yapılan asit veya baz ilavesi işlemidir.

Koagülasyon: Koagülant maddelerin, uygun pH’da atık suya ilave edilmesi ile atık suyun bünyesindeki kolloidal ve askıda katı maddelerle birleşerek flok oluşturmaya hazır hale gelmesi işlemidir.

Flokülasyon: Flokülasyon (yumaklaştırma), atıksuyun uygun hızda karıştırılması sonucunda koagülasyon işlemi ile oluşturulmuş küçük taneciklerin, birbiriyle birleşmesi ve kolay çökebilecek flokların oluşturulması işlemidir.

arıtma sistemleri
arıtma sistemleri

Kimyasal Arıtma İhtiyaci Olan Bazı Sektörler

  • Tekstil Fabrika Atıksuları
  • Kağıt Fabrikası Atıksuları
  • Galvaniz ve Kaplama Endüstrileri
  • Yağ Fabrika Atıksuları
  • Boya Fabrikaları Atıksuları
  • Petrokimya Endüstrisi Atıksuları
  • Et Entegre İşleme Tesisleri
  • Deri Endüstri Atıksuları
  • Plasitik Geri Dönüşüm Tesisleri Atıksuları

Kimyasal Arıtma Ünitelerine dozlanacak olan kimyasal miktarları yapılacak olan JAR Testleri ile dozlanacak miktar ve  kullanılacak olan kimyasal maddeler tespit  edilebilmektedir.

Yapılan testler neticesinde dozlanacak olan kimyasallar için uygun çözelti hazırlama tankları seçimleri yapılmalı ve kullanılan kimyasallar için uygun dozaj pompası seçilmesi gerekmektedir.

kimyasal arıtma
kimyasal arıtma

Damla Arıtma ve Çevre Teknolojileri firması kurulacak olan yeni arıtma tesislerinde yılların vermiş olduğu bilgi birikimi ve Arge çalışmaları ile doğru çözümler ve teknoloji seçimi yapmaktadır. Mevcut arıtma tesislerinde ise atıksuda arıtılabilirlik çalışması yapmaktadır.