Hizmetlerimiz

Aşağıda başlıca arıtma ve çevre teknolojileri faliyetlerimize yer verilmiştir. Detaylı bilgi için ilgili hizmetin üzerine tıklayabilirsiniz.

Küçük ve orta ölçekli yerleşim birimlerinde ( toplu konutlar, site, tatil köyü, askeri birlikler, belediye, hastane, otel, okul, fabrika, şantiye vb.) oluşan evsel nitelikli atık suların arıtılması amacıyla kullanılmaktadır.

Sanayi Tesisleri, Fabrikalar ve Organize Sanayi Bölgelerinde üretimden kaynaklı endüstriyel atık suların arıtılması amacıyla kullanılan arıtma çeşididir. Kullanılan yöntemler farklılık gösterebilir.

İçme suyu arıtma sistemleri, gerek yüzey suları, gerek kuyu suları ve gerekse de kaynak sularının arıtılarak istenilen kriterlere uygun hale getirilerek kullanılabilmesi için gerekli hizmetler.

Firmamız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 20/11/2018 tarih ve 53177711-010.06.02-213601 sayılı Atıksu Arıtma /Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı genelgesinde belirtilen kriterleri sağlamaktadır.

İçme Suyu , Evsel ve Endüstriyel Nitelikli Arıtma tesisinde kullanılan ekipmanların üretimini yapmakta ve sonrasında teknik desteğini vermekteyiz.

Belediye ve Organize Sanayi bölgelerinde alt yapı yönetmeliğinde belirtilen kanal deşarj limitlerinin sağlanması için Atıksu Önlem Tesisleri hizmeti.

Kanalizasyon, İçme Suyu , Yağmur Suyu ve Sulama Sistemleri alt yapı sistemlerinin projelendirilmesi ve uygulanması hizmeti vermekteyiz.

Villa, otel, yazlık site , park ve bahçelerde yüzme havuzları ve süs havuzları proje, inşaat mekanik montaj ve anahtar teslim havuzlar.

Damla Arıtma ve Çevre Teknolojileri

Kısaca Faliyet Alanlarımız

Atık su arıtımı, suların çeşitli kullanımlar sonucu kirlenmesi nedeni ile yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerin bir kısmını veya tamamını tekrar kazanabilmesi ve / veya boşaldıkları alıcı ortamın doğal, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini bozmayacak niteliğe getirmek üzere uygulanan işlemleri kapsar.

Evsel Atıksu Arıtma

Küçük ve orta ölçekli yerleşim birimlerinde ( toplu konutlar, site, tatil köyü, askeri birlikler, belediye, hastane, otel, okul, fabrika, şantiye vb.) oluşan evsel nitelikli atık suların arıtılması.

Endüstriyel Arıtma

Sanayi Tesisleri, Fabrikalar ve Organize Sanayi Bölgelerinde üretimden kaynaklı endüstriyel atık sularının arıtılması amacıyla kullanılan atıksu arıtma yöntemidir.

İçme Suyu Arıtma

İçme suyu arıtma sistemleri, gerek yüzey suları, gerek kuyu suları ve gerekse de kaynak sularının arıtılarak istenilen kriterlere uygun hale getirilmesidir.

Biyolojik Arıtma

Biyolojik atıksu arıtma yöntemleri hem evsel hem de endüstriyel atık suların profesyonelce arıtılması sürecini ve işlemlerini kapsamaktadır. Birçok fabrika türünü kapsamaktadır.

Atıksu Arıtma Tesisi

Damla Arıtma en gelişmiş atıksu arıtma ve çevre çözümleri teknolojilerini kullanarak müşterilerine değer veren sistem entegretörü ve hizmet sağlayıcısıdır.

paket atıksu arıtma tesisi

Sürdürülebilir ve yenilikçi çevre teknolojileri

Yaşadığımız çağda, dünyamız bir yandan tarihinin en ileri teknolojik ve bilimsel gelişmesini yaşarken diğer yandan canlı yaşamının temeli olan ekolojik dengesinin bozulması tehlikesi ile karşı karşıya gelmektedir Tehlikenin kökeninde büyük oranda teknoloji ve sanayileşme kaynaklı çevre kirlenmesinin yattığı bir gerçektir. Gelin bu sorunu birlikte çözüme kavuşturalım.

Müşteri Görüşleri

DSİ/ Uşak İçme Suyu Arıtma Tesisi Mekanik Ekipman İşleri , Saha Borulama ve Montajları ve Tesis İşletilmesi ile ilgili olarak göstermiş olduğunuz özen ve çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ederim.

Reşat GÖNEN

OBA İnşaat - İnşaat Mühendisi

Fabrikamızda üretim esnasında oluşan atık suların arıtılması amacı ile kurmuş olduğumuz arıtma tesisi hizmetinden memnun kaldığımızı ve yapılan tüm çalışmalar için emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Ahmet KABALAK

Hediye Un Fabrikası - Yönetim Kurulu Bşk Yard.

İZSU Bayındır Hasköy Atıksu Arıtma Tesisinde ; Arıtma tesisinin yapımı ve işletilmesi sürecinde engin bilgi ve tecrübesiyle çok büyük katkısı olan Şuayip DIŞPINAR’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Çağın ÇAKIR

Doğan Metalurji Makina - İnşaat Mühendisi

İşletmemizde oluşan endüstriyel atık suların arıtılması ilgili olarak, tesisin projelendirmesi ve mekanik işlerinin yapılması ile ilgili olarak vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz.

Korhan Yağcı

Roteks Tekstil - ARGE Müdürü

Eğer sizde müşterimiz iseniz ve bize geri bildiriminizi vermek istiyorsanız veya sadece "Merhaba" demek istiyorsanız, lütfen bizi takip edin ve aşağıdaki platformlar aracılığıyla iletişime geçin:

Makaleler

sektörel yazılarımız çevre mühendislerimiz tarafından hazırlanmaktadır

atık suyun çevreye zararı

Su Kirliliği

Bütün canlıların yaşam kaynağı olan su dünya üzerinde bol miktarda bulunur ve canlılar için vazgeçilmezdir. Kokusu ve tadı yoktur...
mekanik ekipman üretimi

Atık Su Hangi Alanlarda Kullanılır

ATIK SU ARITILARAK NASIL, HANGİ ALANLARDA KULLANILIR? Atık su evde sanayide, tarımsal alanda ve diğer alanlarda kullanılarak kirlenen suların içerik...

Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Verimliliği

Evsel veya endüstriyel olsun, atıksu arıtma tesisi işletmecilerinin en önemli sorunlarından biri işletme maliyetleridir. Arıtma tesislerinde  işletme maliyetlerini etkileyen...
jar testi

Atıksu’da Jar Testi ve Arıtılabilirlik Çalışması

Suyun içerisinde askıda veya çözünmüş halde bulunan , suda bulanıklığa ve kirliliğe neden olan kirleticilerin sudan ayrılması amacı ile...
atıksu arıtma tesisi fizibilite raporu

Atıksu Arıtma Tesisi Fizibilite Raporu Hazırlanması

Türkiye' de 1960 yılında başlayan planlı kalkınma döneminde sanayi "lokomotif sektör" olduğu saptanmış ve ekonomik dengenin kurulması, ekonomik ve...
biyolojik arıtma tesisi

Biyolojik Arıtma

İnsanların temel yaşam kaynağı olan su yaşadığımız gezegenin büyük bölümünü oluşturur. Her ne kadar dünyanın dörtte üçünü oluştursa da...

Hizmet verdiğimiz kurumsal müşterilerimizden

izsu
shell
bahçeşehir koleji
çevre ve şehircilik bakanlığı
çimentaş
dsi
bp
ilbank
adalet bakanlığı
roteks
Hemen Ara