Arıtma Tesisi Kimyasalları

arıtma tesisi kimyasalları
arıtma tesisi kimyasalları

ARITMA KİMYASALLARI

Arıtma tesislerinde çeşitli amaçlarla kimyasal madde kullanılması gerekebilmektedir. Biyolojik atıksu arıtma tesislerinde bakterin verimli bir şekilde çalışabilmesi için pH değerinin 6,5-8,5 arasında olması gerekmektedir. Atık suda çözünmüş halde bulunan yağların sudan ayrılması amacı ile atık suyun asidik hale getirilmesi işlemleri yapılması gerekebilmektedir.

Kimyasal arıtma ünitelerinde ise dozlanan koagülant maddelerinin verimli bir pH aralığında çalışması amacı ile veya suya dozlanan flokülant veya koagülant kimyasalların suyun ph değerini düşürdüğü gözlenmektedir. Bu amaçla yapılan pH düzenleme amacı ile yaygın olarak bazik formda kostik veya kireç kullanılmakta asidik formda ise sülfirik asit, hidroklorit asit gibi asit türevleri kullanılmaktadır. Suya dozlanan bu pH düzenleme kimyasallarının verimli bir şekilde çalışması ve optimizasyon sağlanması amacı ile pH metreler kullanılarak pH değeri düzenli olarak ölçülmeli ve belirlenen aralıklarda asit veya bazik kimyasal madde dozlanması sağlanmalıdır.

Endüstriyel atıksuların çoğunda çözünmüş halde bulunanan ve çökeltim havuzlarında normal şartlarda suda çökemeyen maddeler maddeler negatif yüklü olduğundan atık suya yüksek değerlikli katyon ilavesi ile zeta potansiyeli düşürülür. Kolloidal haldeki ve askıdaki maddelerin, bazı kimyasal maddeler ilavesi ile bir araya getirilmesi işlemidir. Bu işlemeler kolloidal taneciklerin etrafındaki elektriksel çift tabakanın bastırılarak destabilizasyonu sağlanır.  Dozlanan kimyasal maddenin atıksu ile öncelikli olarak karıştırılması ve daha sonrada çözünmüş kirlilikler ile flok oluşumunun sağlanması gerekmektedir. Bu amaçla koagülant olarak atıksuya  çeşitli kimyasal maddeler dozlanmaktadır.

Poli Alüminyum Klorür, Demir III Sülfat ,Potasyum Permanganat, Alüminyum Sülfat , Organik ve İnorganik Polieletrolitler, Kireç ,PACs , Anyonik Polielektrolitler kullanılmaktadır.  Bu kimyasalların  bazıları toz formda satılmaktadır. Toz formda satılan kimyasallar için çözelti hazırlama tankları yapılması gerekmektedir.

Ayırca atıksu arıtma tesisinde havalandırma havuzlarında oluşan köpüklerin bertaraf edilmesi amacı ile biyolojik reaktörle uyumlu köpük kesici solüsyaonlar kullanılabilmektedir. Özellikle Ensdütriyel Atıksu oluşturan bazı sektörlerde ile Tekstil ve Deri atıksuyu gibi düzenli olarak kullanılması gerekebilmektedir. Evsel atıksu arıtma tesislerinde ise ilk devreye alma aşamasında köpük kesici kullanılmasına ihtiyaç duyulabilmektedir.

Arıtılmış su deşarj suyunda renk sorunu olan işletmelerde ise renk giderici kimyasallar kullanılması gerekebilmektedir.

Damla Arıtma ve Çevre Teknolojileri firması; atıksu arıtma tesisinde kullanılacak olan kimyasal maddelerin temin edilmesi ve uygun şekilde tesislere uygulanmaları konusunda uzman teknik kadrosu ile faaliyet göstermektedir.