UV Dezenfeksiyon Sistemleri

uv ışınları ile dezenfeksiyon sistemleri

Atıksu Arıtma Tesislerinde UV ile Dezenfeksiyon Sistemleri

Arıtılmış suların alıcı ortama verilmeden önce içerisinde patajon mikroorganizmaların yok edilmesi amacı ile UV lambalarının bulunduğu kanaldan suyun geçmesi esasına dayanır. UV radyasyonu bakteriler, bakteri sporları, mantarlar, virüsler ve diğer mikroorganizmaların üzerine etkili olmaktadır. 254 nm dalga boyundaki UV radyasyonu hücre duvarından geçerek hücre tarafından absorblanmakta ve DNA ve RNA üzerinde etkili olarak hücrenin üremesine engel olmaktadır.

Bu etki kısaca şöyle açıklanabilir;

Yaklaşık 254 nm dalga boylu yüksek enerjiye sahip UV-C ışınları mikroorganizmaların hücre zarından içeri süzülür ve DNA’yı oluşturan başta “Timin” adlı nükleik asitlertarafından absorbe edilir. Bu enerji transferi sonucu DNA zinciri birçok noktasından tahrip olur. DNA’sı bozulan canlının üreme dâhil tüm hücre faaliyetleri durur ve hücre ölümü gerçekleşir.

uv ışınlarının dna ya etkisi
uv ışınlarının dna ya etkisi

UV Işınlarının DNA’ya Etkisi

UV ışınımının oluşturulmasında cıva lambası kullanılmaktadır. Bunun nedeni cıva ark lambasından kaynaklanan ışınımının %85 253.7 nm dalga boyunda monokromatik ışın olması ve bu dalga boyunun optimum germisit etkisinin bulunmasıdır. UV dezenfeksiyonunda akış durumunda atık suya ultraviyole radyasyonu verilir. Temas süresi çok kısa olup saniyeler veya birkaç dakika mertebesindedir. UV dezenfeksiyonunda temas süresi gerek klorlama gerekse ozonlamadan daha kısadır. UV ışınımının yoğunluğu ve temas süresi pilot tesis çalışması ile belirlenebilmektedir. Işınımının yoğunluğu genellikle milivatt/cm² olarak belirtilmektedir.