Fırça Aeratör Havalandırıcı

fırça aerator havalandırıcı
fırça aerator havalandırıcı

Biyolojik arıtma sistemlerinin temelini havalandırma havuzları oluşturmaktadır. Havalandırma havuzlarında yüksek arıtma verimi elde etmek için homojen bir ortam ve çözünmüş oksijen miktarının yüksek olması gerekir. FIRÇA AERATÖR HAVALANDIRICILAR havalandırma havuzunda hem karışım, hem de oksijen konsantrasyonunu tek bir ekipman ile elde etmemize yardımcı olmaktadır. Bu açıdan FIRÇA AERATÖR HAVALANDIRICILAR işletme kolaylığı, bakım ihtiyacı ve masraflarının düşüklüğü nedeniyle ekonomik olarak avantaj sağlamaktadır. Sağlamış olduğu bu avantajlar nedeniyle FIRÇA AERATÖR HAVALANDIRICILAR diğer aeratör tiplerine göre daha fazla tercih edilmektedir. Özellikle karusel tip oksidasyon havuzlarında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Yapısı

Yatay milli fırça aeratör havalandırıcılar su yüzeyinin hemen üstüne monte edilmiş kanatlı yatay bir silindire sahiptir. Kanatlar su yüzeyinin altına indirilir ve mil elektrik motoru yardımı ile döndürülerek atık suyu fırçalar etrafında püskürtür. Bu sayede atıksuyun çözünmüş oksijen oranını artırır ve homejenizasyonu sağlar. Bu tip havalandırıcılar; tahrik ünitesi, dişli redüktör, burgu kaplini ve havalandırma bıçakları ile donatılmış yatay rotordan oluşur.

fırça aerator havalandırıcı
fırça aerator havalandırıcı

Kullanım Alanları

Fırça aeratörler; evsel ve endüstriyel atıksuların arıtımında başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Düşük yoğunluktaki kirlilik yüküne sahip basit yapılı oksidasyon hendeklerinden tutun daha yüksek yoğunlukta kirlilik yüküne sahip olan petrokimya ve ilaç endüstrisine ait atık sular ve gıda proseslerinin içeriğinden kaynaklanan atık sulara kadar geniş bir uygulama alanı vardır.

denizli atıksu arıtma tesisi
denizli atıksu arıtma tesisi

İşletme özellikleri

Fırça aeratörlerin optimum bir şekilde çalışabilmesi için hız kontrol cihazı ile kontrol edilmesi gerekmektedir. Havuz içerisindeki oksijen konsantrasyonuna bağlı olarak hızının artırılıp azaltılmasında enerji ve arıtma verimi açısından yarar vardır. Otomasyon ve skada sistemlerinde oksijen metreye bağlı olarak çalıştırılarak ekipmanın hızı istenilen şekilde ayarlanabilir.

Ayrıca fırça aeratörlerin bir diğer avantajıda havalandırma kapasitesinin artırılabilir olmasıdır. Oksijen yetersizliği olması durumunda fırça aeratör miline kanat eklenerek oksijenlendirme kapasitesi artırılabilir.

Bakımı

Zamanla atıksu içinde bulunabilecek ve arıtma tesisi ızgarasından kaçan partiküller fırça kanatlarına takılarak oksijen veriminin azalmasına neden olmaktadır. Bundan dolayı belirli aralıkla kanatların üzerinde toplanan kirliliklerin temizlenmesi gerekmektedir.

fırça aeratör havalandırıcı bakımı
fırça aeratör havalandırıcı bakımı

Damla Arıtma ve Çevre Teknolojileritarafından atıksu arıtma tesislerinde istenilen ebat ve boyutlarda, atıksuyun özelliklerine göre paslanmaz çelik AISI 304 veya AISI 316 Fırça aeratör havalandırıcıimalatı ve montajı yapılmaktadır.